مقابله با فشارهای فراگير و جهاني ويروس كرونا

مقابله با فشارهای فراگير و جهاني ويروس كرونا

براي بسیاری از ما موقعيت ها بسيار دشوار شده است و اين براي مدت طولاني ادامه پيدا كرده است. تمام اين عوامل نامشخص براحتي مي توانند بر سلامت رواني ما تاثير بگذارند اگر شما احساس مي كنيد كه به كمك احتياج داريد با يك دوست صحبت كنيد.هر كدام از اعضاي تيم رهبران كليسا خوشحال...